Het komt regelmatig voor dat je amper ziek bent van een COVID-infectie, maar je toch vervelende vervolgklachten houdt als vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid. Deze ‘Long COVID’ heeft vaak veel invloed op je dagelijks leven en beïnvloed je werk en activiteiten op een negatieve manier.

Binnen de Bolster worden verschillende therapieën, zoals fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, ergotherapie en osteopathie, gebundeld om LONG COVID te behandelen.

De resultaten van deze multidisciplinaire aanpak zijn zeer positief! Cliënten behalen de gestelde doelen sneller en voelen zich duidelijk beter.

De korte lijntjes, afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines zorgen voor een optimaal afgestemd programma voor iedereen met (langdurige) COVID-klachten.
 
Ondervindt u ook vervelende naweeën van corona? Neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.