In de Bolster is een werkgroep Buikpijn gestart waarin Joep Roossink, namens Osteopathie-Doetinchem, met meerder zorgprofessionals het thema buikpijn in kaart hebben gebracht. De osteopaat en diëtist nemen hierin het voortouw.

Vaak ontbreekt er een specifieke diagnose, denk aan een maagzweer, de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa.

Daarmee komen we in het domein van functionele klachten terecht: klachten waarvoor geen biochemische of somatisch structurele verklaring kan worden gevonden.

Onderzoek toont aan dat 15 tot 20 procent van de bevolking enkele episoden van buikpijn per jaar ervaart. Bij vier van de vijf patiënten met aanhoudende buikpijn kan de huisarts geen achterliggende oorzaak vaststellen, blijkt uit een studie door Van der Horst uit 2003.

In die gevallen kan een osteopaat een waardevolle rol vervullen door zich te richten op diagnostiek, fysiologie en gerelateerde aspecten. Functionele chronische buikpijn is een complexe aandoening.

Een osteopaat met voldoende kennis van dit domein kan, in combinatie met klinisch redeneren, gepersonaliseerde zorg bieden aan de patiënt.