Allereerst zal er een uitvoerige anamnese plaatsvinden, om een goed inzicht te krijgen van uw klachtenbeeld. Gevraagd wordt onder andere naar uw medische voorgeschiedenis, symptomen, röntgenfoto's .

 

Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats van de drie onderling afhankelijke systemen: bewegingsapparaat, inwendige organen en het cranio-sacrale systeem.

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de ziektegeschiedenis alsook met de aard en de duur van de klachten.

 

De behandeling is geheel manueel, hetgeen wil zeggen dat er alleen met de handen gewerkt wordt en er komt dus geen apparatuur aan te pas. Het zijn specifieke technieken gericht op weefselontspanning en herstellen van de mobiliteit.

 

Daarnaast kunnen adviezen worden gegeven op het gebied van voeding, houding, beweging en ontspanning. Doel hiervan is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te ondersteunen.

 

Een herhalingsconsult volgt na ongeveer twee weken. Dit is afhankelijk van de aard en de duur van de klacht. Na drie of vier behandelingen vindt er een evaluatie plaats. Heeft er geen reactie op de behandeling plaats gevonden  dan kan de osteopaat besluiten om van verdere behandelingen af te zien.

 

Bij de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen moet soms vaker worden behandeld alvorens er een positieve reactie optreedt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de afstanden tussen de behandelingen steeds groter worden.